Blanketid 

 • Avaliku ürituse taotluse blankett
 • Hoonestusõiguse taotluse blankett
 • Matusetoetuse avaldus
 • Sünnitoetuse avaldus
 • Taotlus Noarootsi valla eelarvest ühekordse toetuse saamiseks ja kasutamise aruanne
 • Tegevustoetuse taotlus
 • Detailplaneeringu algatamise taotlus
 • Ehitise olulised andmed
 • Ehitusloa taotlus
 • Kaevetööde taotlus
 • Kasutusloa taotlus
 • Kirjaliku nõusoleku taotlus
 • Koordinaadid
 • Mitteeluruumi olulised tehnilised andmed
 • Projekteerimistingimuste taotlus
 • Rajatise osa olulised tehnilised andmed
 • Ehitamise alustamise teatis
 • Ehitise teatis
 • Väikeehitise kooskõlastuse taotlus
 • Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus
 • Taotlus puurkaevu kasutusele võtmiseks
 • Elukohateade
 • Ruumi omaniku avaldus elukoha aadressiandmete muutmiseks
 • Ruumi omaniku teade ruumi elukohana kasutavate isikute kohta
 • Nõusolek elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse
 • Metsatööde teade
 • Tänukirja blankett
 • Lapsevanema avaldus lapse lasteadea võtmiseks
 • Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus
 • Taotlus puurkaevu kasutusele võtmiseks

 

NB! PDF failide lugemiseks kasutatakse programmi Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com).

 


Viimati uuendatud: 13.06.2011
webmaster: