JÄÄTMEMAJANDUS

 • Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri
 • Ohtlike jäätmete kogumise juhised
Noarootsi valla jäätmekava on avalikustatud noavv.ee „Arengukava“ all

* * * * *

JÄÄTMEMAJANDUSEST

Alates oktoobrikuust ei ole Rooslepa kalmistu juures enam papi-paberi tasuta äraandmiseks konteinerit. Kuna konteinerit ei kasutatud sihipäraselt ja sinna pandi pidevalt olmejäätmeid, oli vald sunnitud laskma konteineri ära viia.
Tuletame meelde, et kõigil majapidamistel (jäätmetekitajatel) peab olema jäätmevedajaga sõlmitud olmejäätmete ära andmiseks vastav leping (võib olla ka mitme peale) ja lepingu olemasolust tuleb teavitada ka vallavalitsust.

* * * * *


JÄÄTMETE SORTEERIMISEST

Alates 01.01.2008 a. ei võta prügilad vastu sorteerimata jäätmeid. Olmejäätmete konteinerisse ei tohi panna paberit ega kartongi; pakendeid ega ohtlikke jäätmeid; samuti aia- ja pargijäätmeid (oksad, puulehed). Kui prügivedaja leiab konteinerist eelnimetatud jäätmeid, on tal õigus jätta prügikast tühjendamata või võtta tühjendamise eest topelthinda. Palume kõigil leida võimalused jäätmete sorteerimiseks ja sorteeritud jäätmete viimiseks vastavatesse konteineritesse. Jäätmete loetelu, mida tohib panna olmekonteinerisse: Olmejäätmed.

* * * * *


JÄÄTMEKONTEINERITE ASUKOHAD

Kasutatud patareide kogumiskastid (punased) asuvad:
Pürksi/Birkas külas Talupoes, vallamajas ja postkontoris;
Sutlepa/Sutlep külas tuuliku juures parklas;
Rooslepa kalmistu parklas asuvate jäätmekonteinerite juures;
Dirhami/Derhamn külas Dirhami poes.

Vanapaberi ja papi konteinerid asuvad:
Pürksi/Birkas külas vallamaja juures platsil;
Sutlepa/Sutlep külas tuuliku juures;
Rooslepa kalmistu juures parklas.

Siia võib panna:


 • Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid

 • Töövihikud, kaustikud, joonistuspaber

 • Ümbrikud, kaanteta raamatud

 • Pappkastid, jõupaber, puhtad paberpakendid


Segapakendi konteinerid asuvad:
Pürksi/Birkas külas Talupoe juures ja vallamaja juures platsil;
Sutlepa/Sutlep külas tuuliku juures;
Rooslepa kalmistu juures platsil.

Siia võib panna järgmisi puhtaid pakendeid:

 • Plastpakend (jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; pakkekile, plastnõud- ja karbid; kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid)

 • Metallpakend (konservkarbid, alumiinium- ja plekkpurgid; metallkaaned ja -korgid)

 • Joogikartong (piima- ja mahlapakendid)

 • Klaaspakend (alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid


Pandipakendimärgisega taarat saab ära anda kauplustes.

Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Pürksi/Birkas külas töökoja territooriumil.

Ohtlikud jäätmed on:

 • Akud ja patareid

 • Vanaõlid ja kütusejäägid

 • Elavhõbedat sisaldavad seadmed ja mõõteriistad

 • Kasutamata või vananenud ravimid

 • Puhastusainete ja lahustite jäägid

 • Taimekaitsevahendid, väetised ja nende pakendid

 • Värvid, lakid, liimid

Valla elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta. Eelnev kokkulepe tel. 47 24350.

Biolagunevate jäätmete kiirkompostrid (mõeldud korrusmajade elanikele) asuvad: Pürksi/Birkas küla korrusmajade juures (kokku 5 tükki);
Sutlepa/Sutlep küla korrusmajade juures (kokku 2 tükki).

Eramajade omanikud peaksid leidma biolagundavate jäätmete nõuetekohase kompostimise võimaluse (komposter, kompostimisväljak) omal krundil.

* * * * *


Sorteeritud jäätmeid võtab kõigilt vastu ka Läänemaa jäätmejaam.
LÄÄNEMAA JÄÄTMEJAAM
Läänemaa jäätmejaam asub Ridala vallas Kiltsi külas endise Pullapää prügila maa-alal. Jäätmejaam on avatud kolmapäevast reedeni kella 10.00-19.00 ning laupäeval ja pühapäeval kella 9.00-15.00.
Läänemaa jäätmejaama opereerib Ragn-Sells AS. Jäätmejaam teenindab nii era- kui ärisektorit, vastu võetakse eri liiki jäätmeid, sh ka ohtlikke jäätmeid. Jäätmejaamas võetakse vastu alljärgnevaid jäätmeid: ehitus- ja lammutusjäätmeid (kivid, betoon jne); paberi-, papi-, klaasi-, metalli-, plastijäätmeid; aia-, pargi- ning raadamisjäätmeid (oksad, kännud); immutamata puitu; vanamööblit; vanarehve; elektri- ja elektroonikajäätmeid (sh külmikud ja telerid); pakendijäätmeid; ohtlikke jäätmeid; sortimata olmejäätmeid kodumajapidamisest; sorditud või sortimata biojäätmeid.

Lisateave: Ragn-Sellsi üle-eestiline klienditeenindus 15 155,
Jäätmejaama hinnakiri.

* * * * *


JÄÄTMEVEOLEPINGUD
Koostamisel on valla jäätmevaldajate register. Kõigil jäätmevaldajatel on kohustuslik sõlmida jäätmeveofirmaga vastav leping ja teatada sellest (lepingu sõlmimise aeg ja viitenumber, konteineri maht ja tühjendamise intervall) ka vallavalitsusele. Jäätmeveoleping võib olla ka mitme valdaja peale ühine või isegi kogu külale ühine.


Viimati uuendatud: 04.08.2011
webmaster: