VALLA TERRITOORIUMIL TEGUTSEVAD JAHINDUSORGANISATSIOONID
Läänemaa keskkonnateenistus on väljastanud 10 aastaks jahimaade kasutusload Noarootsi vallas järgmistele juriidilistele isikutele:

* * * * *

JAHIPIDAMINE JA MAAOMAND
Jahiseaduse §28 kohaselt on jahiõiguse aluseks jahitunnistus ja jahiluba, jahikoera pass. Välisriigi kodanik saab Eesti jahitunnistuse üheks aastaks, kui esitab keskkonna-teenistusele:

Üldjuhul on jahiluba tasuline. Tasuta jahiloa omal maal väikeulukitele jahipidamiseks saab iga jahitunnistust omav maaomanik kui talle kuuluv maatükk ringpiiris on suurem kui 20 ha. Kui soovitakse jahiõigust suuremale alale, tuleb kokku leppida jahimaa kasutajaga ja jahiluba on siis tasuline.

* * * * *


Jahiseaduse §3 kohaselt on maaomanikul õigus omal maal jahinduse korraldamiseks seada tingimusi või jaht hoopis keelata. Soovitav on sõlmida jahimaa kasutaja ja maaomaniku vahel kokkulepe, millistel tingimustel võib jahti pidada (teede korrashoid; jahirajatiste ehitamine; põldudele ja metsadele tekitatud kahju hüvitamine jne.). Kui maaomanik pole jahipidamist selgesõnaliselt keelanud, siis on jaht üldistel alustel lubatud.

* * * * *

VEEL JAHINDUSLINKE
Lingid sisaldavad jahipidamist reguleerivaid õigusakte; jahikalendrit; laskemoona infot; vajalikke kontaktandmeid; pildigaleriisid ja muud huvipakkuvat.
Eesti Jahimeeste Selts – www.ejs.ee (nii eesti kui ka inglise keeles)
Jääger-online – www.marandi.fie.ee 

Läänemaa keskkonnateenistuses tegeleb jahinduse küsimustega hr.Koit Latik (tel.47 24722; mob.50 12407; e-mail: ). 
 

JAHINDUS


Viimati uuendatud: 11.05.2005
webmaster: