MTÜ LÄÄNEMAA METSAÜHISTU

MTÜ Läänemaa Metsaühistu asutati 17. märtsil 2010 a. eesmärgiga arendada erametsandust Läänemaal ja Ruhnus. Metsaühistul on 15. novembri seisuga 71 liiget nii Eestist kui ka Rootsist.

Metsaühistu liikmeks võib olla metsaomanik:

Kes elab alaliselt Läänemaal ja kelle mets asub EestisKelle mets asub Läänemaal või Ruhnus

Metsaühistu pakub: Metsaomanike nõustamineÜhisürituste organiseerimineTeabepäevade korraldamine, info edastamineToetuste taotlemineHuvide kaitse korraldamineÜhise majandustegevuse korraldamineMetsamajanduslike tööde korraldamine

Metsaühistuga ühinemiseks: Tuleb täita liikmeks astumise avaldusMaksta liitumistasuMaksta liikmemaksu

Kontaktid:

Tegevjuht – Mikk Link, e-post: [email protected], mobiil: 53 453698
Juhatus:
Sven Köster, e-post , mobiil: 56 694989
Siim Siht, e-post , mobiil: 52 99216
Malle Järve, e-post [email protected], mobiil: 51 06728
Konsulent – Silvi Tarang, e-post: , mobiil: 56 669515
Konsulent - Malle Järve, e-post , mobiil: 51 06728

Täpsem info:
www.eramets.ee/laanemaa-metsauhistu

* * * * *

Erametsaomanike nõustamisest
Noarootsi valla metsaomanikke teenindab Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni metsanduse spetsialist Tõnis Ruber kontakt tel 472 4728, 5149148
Vastuvõtt Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10) E-T kl 9.00-16.00, R 9.00-12.00

* * * * *

METSATÖÖDETEGIJAD
Viimastel aastatel on vallas märgatavalt suurenenud metsaraiete maht ja sellega seoses ka raskete vedude arv vallateedel. See on põhjustanud kruusateede kahjustamist ja kahjuks ei hooli enamus teelõhkujaid tööjärgsest tee korrastamisest.
Noarootsi Vallavolikogu on 21.12.2004 a. kehtestanud määruse nr.20 “Teehoiukulude hüvitise määramine”, mis annab vallale, lähtudes teeseaduse § 32 lõikest 1 ja § 32 lõikest 2, võimaluse teehoiuvälise tegevuse käigus lõhutud tee kahjustajalt välja nõuda kahjutasu. Hüvitis laekub valla eelarvesse ja seda kasutatakse teehoiukulude katteks. Metsamaterjali (üle 30 tm) välja- ja äraveo korral on vedajal kohustus juba enne tööde algust teavitada vallavalitsust planeeritavast tegevusest ja kohustus maksta 25% hüvitisesummast valla eelarvesse juba enne tööde algust. Hüvitisesumma arvutamise aluseks on kasutatava teelõigu pikkus ja 1 km tee korrastamise keskmine maksumus. Teeseisundit hinnatakse enne ja pärast tööde tegemist. Kui teeseisund ei ole muutunud või tee on taastatud vedaja kuludega, siis kannab vallavalitsus hüvitisesumma tagasi. Samas on võimalus nõuda ka täiendavaid summasid, kui tee taastamine osutub kallimaks.
Volikogu määrusega on võimalik tutvuda valla koduleheküljelt noavv.ee “Õigusaktid” alt ja metsatööde alustamise teate blankett on saadaval “Blanketid” alt.

Määrus nr. 1 2005.a.- Tee korrastamise keskmise maksumuse kehtestamine

METSANDUS


Viimati uuendatud: 19.11.2010
webmaster: