Nuckö kommun (Noarootsi vald) ligger i länet Läänemaa på fastlandet i nordvästra Estland. Kommuncentrumet är beläget i byn Birkas (Pürksi), som ligger på halvön Nuckö. Birkas ligger 37 km från länets centrum Hapsal (Haapsalu) (på vintern är det endast 7 km längs med isvägen) och 110 km från landets huvudstad Tallinn. 
Kommunens yta är 296 km², varav 29 127 ha utgörs av fastland (98 %) och 513 ha av öar. De största öarna är: Odensholm (Osmussaar) 481 ha, Hovsgrundet (Mõisasaar) 15 ha, Hompa (Umpasaar) 8,7 ha och Olasaurn (Ulasrahu) 6,8 ha. Kommunen har en strandlinje på ca 100 km. Till sin relief är landskapet i kommunen platt. Det finns kustnära sanddyner, tallskogar och myrmarker. En stor del av strandområdena är igenvuxna med vass och därför oanvändbara (särskilt på halvön), men det finns även fina sandstränder (Telise, Roosta, Uuejõe).
Vattendrag som rinner genom Nuckö kommun är: Nõva älv (22 km), Rickul å (12 km), Leidissoo huvuddike (6 km), Höbring å och Spithamn å (Uuejõe). De tre första av dem finns med på förteckningen över offentligt användbara vattendrag. De största sjöarna i kommunen är: Sutlepsjön (Sutlepa meri) (yta 202 ha), Kroskesjön (Vööla meri) (74 ha), Bäckesjön (Karjatsi meri) (38 ha), Bergsbysjön (Tuksi järv) (20 ha), Nåtan (Kudani järv) (13 ha) och Allikajärv (8 ha).
Det finns fyra statliga reservat på kommunens territorium: Nõva och Osmussaare landskapsreservat samt Silma och Leidissoo naturreservat. 
Nuckö kommun finns 23 byar (officiella namn med parallellnamn): Aulepa/Dirslätt, Dirhami/Derhamn, Einbi/Enby, Elbiku/Ölbäck, Hara/Harga, Hosby, Höbringi/ Höbring, Kudani/Gutanäs, Osmussaare/Odensholm, Paslepa/Pasklep, Pürksi/Birkas, Riguldi/Rickul, Rooslepa/Roslep, Saare/Lyckholm, Spithami/Spithamn, Sutlepa/Sutlep, Suur-Nõmmküla/Klottorp, Tahu/Skåtanäs, Telise/Tällnäs, Tuksi/Bergsby, Vanaküla/Gambyn, Väike-Nõmmküla/Persåker, Österby. 

Invånarantalet i kommunen (2005-01-01) är 910 (461 män och 449 kvinnor). Under nio månader om året bor dessutom i kommunen ca 150 gymnasie- och 30 grundskoleelever från övriga Estland. Den genomsnittliga invånartätheten i Nuckö kommun (2004-01-01) är ca 3 personer/km².
Kommunens informationsblad ges ut en gång i månaden.
I kommunens centrum ligger ett daghem, en grundskola och ett gymnasium. Kommunen har ett elevhem för grundskolans elever. Gymnasieeleverna bor på skolans internat. Nuckö gymnasium bedriver intensivundervisning i svenska.
Nuckö kommun är inte ett industriområde. Av de större industriföretagen som finns i kommunen, kan nämnas AS Resvok (tillverkar mjuka möbler), AS Andwood (tillverkar trädetaljer), AS Niibi Turvas (förädlar torv), AS Dirhami Sadam (hamntjänster), OÜ Carona Group (vassklippning). Jordbrukets andel har minskat. I kommunen är verksamma några enskilda boskapsskötare och spannmålsodlare. I viss mån sysslar man också med fiske och skogsbruk. På grund av den glesa bebyggelsen, och som en före detta gränszon, har naturen inte förstörts. Den rena naturen och områdets intressanta historia riktar uppmärksamheten mot utvecklandet av turism och till turismen relaterade näringar. Inkvarteringstjänster erbjuds av Roosta Puhkeküla (Roosta semesterby), Bergsby Pansionaat (Bergsby pensionat) och Tuksi Puhkemaja (i Bergsby).

* * * * *

 

Läge på Estlandskartan

Allmänna uppgifter


Viimati uuendatud: 15.11.2009
webmaster: