Vallavalitsus
Noarootsi Vallavalitsus on 5 liikmeline
  Aivo Hirmo – abivallavanem, vallavanema kt
  Liikmed: Tiina Rohi – valla sotsiaalnõunik
  Taimi Pelapson – valla pearaamatupidaja
  Alar Uus – Noarootsi Gümnaasiumi õppealajuhataja
  Mart Vahtel – ettevõtja, OÜ Mellson Grupp
Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul kaks korda kuus: teisel ja neljandal teisipäeval.
Vallavalitsuse õigusaktidega on võimalik tutvuda vallamajas


Vallavalitsuse ametnikud
Nimi/Ametikoht Telefon E-post Haridus Ametijuhend
Abivallavanem Aivo Hirmo, vallavanema kt 50-96 190 Kõrgem abivallavanema ametijuhend
Vallasekretär Evi Öövel 47-24 350 üldkesk vallasekretäri ametijuhend
Pearaamatupidaja Taimi Pelapson 47-24 353 Kesk-eri pearaamatupidaja ametijuhend
Raamatupidaja Maie Arro 47-41 221 Kesk-eri raamatupidaja ametijuhend
Maa- ja arendusnõunik Marika Meister 47-24 354 Kõrgem maa- ja arendusnõuniku ametijuhend
Sotsiaalnõunik Tiina Rohi 47-24 355 Kõrgem sotsiaalnõuniku ametijuhend


VALLAAMETNIKE PUHKUSED
Abivallavanem Aivo Hirmo 17.10.-20.11.2011;
maa-ja arendusnõunik Marika Meister 27.06.-31.07.2011; 19.12.-31.12.2011;
pearaamatupidaja Taimi Pelapson 27.06.-31.07; 26.09.-05.10. 2011;
raamatupidaja-kassapidaja Maie Arro 11.07.-24.07; 08.08.-22.08: 19.09.-25.09;
sotsiaalnõunik Tiina Rohi 27.06.-12.08.2011; 27.12.-30.12.2011;
vallasekretär Evi Öövel 27.06.-31.07.2011.

* * * * *

Noarootsi Vallavalitsuse kontaktandmed:


Noarootsi Vallavalitsus
Registrikood 75013546,
a/a 10602002429006 SEB Pank
Pürksi keskus 9,
Noarootsi vald,
91201 Läänemaa

Telefon: 472 4350
Faks: 472 4351
E-mail:
Kodanike vastuvõtt:
E, T, N R 9.00 - 12.00

* * * * *

Ehitusinspektori vastuvõtuajad

EHITUSJÄRELVALVE INSPEKTOR KAAREL SALUS
Info 51 18397
[email protected]

Vastuvõtukuupäevad Noarootsi vallamajas:
juulis 13., 27.
augustis 10.
septembris 7., 21.
oktoobris 5., 19.
novembris 2., 16., 30.
detsembris 14.
Vastuvõtuaeg kõigil päevadel kella 10 - 14

* * * * *

Noarootsi valla veterinaararst on KAJA LILLEMETS (telefon 47 29798 või 51 18942)

* * * * *

Noarootsi valla ametiisikute palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2001 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2002 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2003 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2004 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2005 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2006 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2007 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2008 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2009 aasta palgaandmed
Noarootsi valla ametiisikute 2010 aasta palgaandmed

* * * * *

Volikogu ja valitsuse õigusaktidega on võimalik tutvuda vallamajas. Üldist huvi pakkuvad õigusaktid on väljas ka raamatukogudes ja internetis kohaliku omavalitsuse õigusaktide all aadressil http://www.riigiteataja.ee


Viimati uuendatud: 01.08.2011
webmaster: