Üldplaneering

ÜLDPLANEERINGU ÜLEVAATAMISE TULEMUSED
Noarootsi Vallavolikogu otsustas jätkata valla praeguses üldplaneeringus kavandatud eesmärkide elluviimist.
Volikogu otsus
Seletuskiri

Üldplaneeringu seletuskiri
Keskkonnamõjude hindamise aruanne
Üldplaneeringu kaart
Külad

Noarootsi valla rannaalade teemaplaneering
Noarootsi valla rannaalade teemaplaneering
Planeeringute paiknemise skeem
Riguldi piirkond
Riguldi piirkond (katatripiiridega)
Hara-Kudani piirkond
Hara-Kudani piirkond (katastripiiridega)
Einbi-Österby piirkond
Einbi-Österby piirkond (katastripiiridega)

Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering
Teemaplaneeringu kehtestamine
Teemaplaneeringu seletuskiri
Planeeringualade paiknemise skeem
Hara/Harga küla hoonestusala
Hara/Harga küla hoonestusala (katastripiiridega)
Rooslepa/Roslep küla hoonestusala
Rooslepa/Roslep küla hoonestusala (katastripiiridega)
Suur-Nõmmküla/Klottorp küla hoonestusala
Suur-Nõmmküla/Klottorp küla hoonestusala (katastripiiridega)
Leppemärgid

Aulepa tuulepargi teemaplaneering
Teemaplaneeringu kehtestamine
Kehtestamise otsuse ebatäpsuse parandamine
Teemaplaneeringu seletuskiri
Asukohaplaan
Teemaplaneeringu põhijoonis
Leppemärgid
Lisad
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Elamualade teemaplaneering
Elamualade teemaplaneeringu kehtestamine
Elamualade teemaplaneeringu seletuskiri
Teemaplaneeringu kaart (NB! fail on mahukas ja allalaadimine võtab aega)


Viimati uuendatud: 17.03.2010
webmaster: