Üldandmed

Noarootsi vald asub Lääne maakonnas, Eesti mandriosa loodeservas, keskusega Noarootsi poolsaarel Pürksi külas, 37 kilomeetri kaugusel maakonna keskusest Haapsalust (talvel jäätee kasutamisel on Pürksist Haapsalusse 7 km) ja 110 km kaugusel pealinnast Tallinnast.
Valla territoorium on 296 km2 . Vallal on ligikaudu 100 km rannajoont. Valla üldpindalast moodustab 98% ehk 29127 ha mandriosa. Saarte pind on kokku 513 ha, millest suuremad on Osmussaar (Odensholm) 481 ha, Mõisasaar (Hovsgrundet; Rikolgronne) 15 ha, Umpasaar (Hompa) 8,7 ha ja Ulasrahu (Olasaurn) 6,8 ha. Reljeefilt on valla territoorium tasane, mereäärsete kinnistunud liivaluidete, männimetsa ja luitevallide vaheliste ja taguste sooaladega. Rannaaladest on suur osa roostunud (just poolsaare osas), kuid on ka kauneid liivarandasid (Telise, Roosta, Uuejõe).
Noarootsi valla territooriumil asuvad jõgedest täielikult või osaliselt Nõva jõgi (üldpikkus 22 km), Riguldi jõgi (pikkus 12 km), Leidissoo peakraav (pikkus 6 km), Höbringi oja, Uuejõe. Jõgedest kolm esimest on avalikult kasutatavate vooluveekogude nimekirjas. Suurematest järvedest asuvad vallas Sutlepa meri (pindala 202 ha), Vööla meri (74 ha), Karjatsi meri (38 ha), Tuksi järv (20 ha), Kudani järv (13 ha), Allikajärv (8 ha).
Valla territooriumil on neli riiklikku kaitseala: Nõva ja Osmussaare maastikukaitsealad ning Silma ja Leidissoo looduskaitsealad.
Noarootsi vallas on 23 küla (ametlikud nimed on koos rööpnimedega): Aulepa/Dirslätt, Dirhami/Derhamn, Einbi/Enby, Elbiku/Ölbäck, Hara/Harga, Hosby, Höbringi/ Höbring, Kudani/Gutanäs, Osmussaare/Odensholm, Paslepa/Pasklep, Pürksi/Birkas, Riguldi/Rickul, Rooslepa/Roslep, Saare/Lyckholm, Spithami/Spithamn, Sutlepa/Sutlep, Suur-Nõmmküla/Klottorp, Tahu/Skåtanäs, Telise/Tällnäs, Tuksi/Bergsby, Vanaküla/Gambyn, Väike-Nõmmküla/ Persåker, Österby.

Valla elanike arv – seisuga 01.01.2011 on 897. Täpsemalt
Lisaks elab 9 kuud vallas ligi 150 gümnaasiumi ja 30 põhikooli õpilast üle Eesti.
Keskmine rahvastiku tihedus Noarootsi vallas 01.01.2008 a. seisuga oli ~3 inimest km²-l.
Vallas ilmub kord kuus valla infoleht.
Valla keskuses asuvad lasteaed, põhikool ja gümnaasium. Vallal on põhikooli õpilaste tarvis õpilaskodu. Gümnaasiumi õpilaste tarvis on internaat. Noarootsi Gümnaasium on rootsi keele süvaõppega.
Noarootsi vallas on väga populaarne laen kehtiva maksehäirega, mis on võimalik võtta 44finance.com abil.

Noarootsi vald ei ole tööstuspiirkond. Vallas tegutsevatest suurematest tööstusettevõtetest võib nimetada AS Andwood (puitdetailide tootmine), AS Niibi Turvas (turba töötlemine), AS Dirhami Sadam (sadama teenused), OÜ Carona Group (roolõikus). Põllumajanduse osakaal on vähenenud. Vallas tegutsevad veel mõned üksiktootjatest lihakarja- ja lambapidajad ning teraviljakasvatajad. Mingil määral tegeldakse ka rannakalapüügi ja metsandusega. Endise piiritsooni ja hõreda asustuse tõttu puutumata loodus ning omapärane ajalugu lubavad pöörata suuremat tähelepanu turismi ja puhkemajanduse arendamisele. Majutusteenuseid osutavad Roosta Puhkeküla, Bergsby Pansionaat ja Tuksi Puhkemaja.