AMETIISIKUTE   2004.AASTA PALGAANDMED

Ametiisiku andmed 

Töötasu liik 

Palga (tasu)
kogusumma 

Periood** 

Teenistus- või töösuhte vorm 

Ametikoht

Ametiisiku nimi 

1. Põhipalk* 

2. Lisatasud
ja hüvitised

3. Muud tasud 
KOKKU

KOKKU
1.+2.+3.

(perioodi alg- ja lõppkuupäev)

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

Vallavanem

Ülo Kalm

130 000

5 372

 

135 372

01.01.-31.12.2004

valimine

Vallasekretär

Evi Öövel

78 000

14 927

 

92 927

01.01.-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Pearaamatupidaja

Taimi Pelapson

97 500

9 602

 

107 102

01.01.-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Maa-ja arendusnõunik

Marika Meister

98 204

11 297

 

109 501

01.01.-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Sotsiaalnõunik 0,5

Tiina Rohi

45 500

6 784

 

52 284

01.01.-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Sekretär-asjaajaja

Sirje Trisberg

31 625

1 372

 

32 997

01.01.-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Munitsipaalpolitsei inspektor         0,5

Henry Reitelmann

32 500

 

 

32 500

01.01.-31.12.2004

teenistusse nimetamine


Viimati uuendatud: 21.06.2005
webmaster: