Veeprogramm

Noarootsi valla ajutine komisjon


Komisjoni koosseisu muutmine


* * * * *

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor.

Noarootsi Vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste täiendav vastuvõtt.
Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude, kaevumajade ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud regionaalministri 28.01.2011 käskkirjas nr 1-4/18 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument", milline on kättesaadav Lääne Maavalitsuse veebilehel ja EAS-i veebilehel

Taotlusi võetakse vastu alates 15.08.2011 a ja viimane esitamise tähtpäev on 16.09.2011 a.

Lisainfo:
Marika Meister
maa- ja arendusnõunik
47 24354
[email protected]
www.noarootsi.ee

* * * * *

2011 a. HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

Noarootsi Vallavalitsuse 21.06.2011 a. korraldusega nr 110 rahuldati järgmised hajaasustuse veeprogrammist toetuse soovijate taotlused:

1. Marika Meister - „Nina-Gustavi talu salvkaevu puhastamine Tahu külas“
Projekti kogumaht on 510,44 eurot, millest toetus on 340,31 eurot.
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks puhastatakse programmi toetusel olemasolev salvkaev setetest.
Projekti algus on juuni 2011 ja lõpp juuni 2012.

2. Aivar Kroon – „Krooni talu joogivee kvaliteedi parandamine Spithami külas“
Projekti kogumaht on 830,85 eurot, millest toetus on 550,00 eurot.
Projekti eesmärk on majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel veepehmendi-rauaeraldusfilter.

Projekti algus on juuni 2011 ja lõpp juuni 2012.

3. Liina Simpson – „Heinamaa talu puurkaevu puhastamine, veetrassi rajamine ning veepumpamisseadmete paigaldamine Väike-Nõmmkülas“
Projekti kogumaht on 1083,08 eurot, millest toetus on 722,09 eurot.
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks puhastatakse kasutuseta seisnud puurkaev, rajatakse ca 35 m pikkune veetrass puurkaevust elamuni ja paigaldatakse vee pumpamiseks vajalikud seadmed.
Projekti algus on juuni 2011 ja lõpp juuni 2012.

4. Veljo Heinmets – „Mõisa talu veetrassi rajamine ning veepumpamisseadmete paigaldamine Kudani külas“
Projekti kogumaht on 1608,00 eurot, millest toetus on 1072,05 eurot.
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse ca 25 m pikkune veetrass puurkaevust elamuni ja paigaldatakse vee pumpamiseks vajalikud seadmed.
Projekti algus on juuni 2011 ja lõpp juuni 2012.

5. Kaljo Heinmets – „Madase talu veetrassi rajamine ning veepumpamisseadmete paigaldamine Kudani külas“
Projekti kogumaht on 1608,00 eurot, millest toetus on 1072,05 eurot.
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse ca 25 m pikkune veetrass puurkaevust elamuni ja paigaldatakse vee pumpamiseks vajalikud seadmed.
Projekti algus on juuni 2011 ja lõpp juuni 2012.


2010 a. HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

Noarootsi Vallavalitsuse 12.07.2010 a. korraldusega nr 120 rahuldati järgmised hajaasustuse veeprogrammist toetuse soovijate taotlused:

1. Andero Saar - „Majaka-Mare talu puurkaevu rajamine Einbi külas“
Projekti kogumaht on 27600.- krooni, millest toetus on 18400.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

2. Voldemar Laurson - „Peebu talu salvkaevu puhastamine Tuksi külas“
Projekti kogumaht on 6060.- krooni, millest toetus on 4040.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks puhastatakse programmi toetusel olemasolev salvkaev setetest.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

3. Albert Kisant - „Pärna talu puurkaevu rajamine Vanakülas“
Projekti kogumaht on 26880.- krooni, millest toetus on 17920.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

4. Tiina Rohi – „Rohula talu joogivee kvaliteedi parandamine Hara külas“
Projekti kogumaht on 16044.- krooni, millest toetus on 10696.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel rauaeraldusfilter.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

5. Herbert Trisberg – „Tänava talu veetrassi rajamine ning pumba ja puhastusseadmete paigaldamine Saare külas“
Projekti kogumaht on 19675.- krooni, millest toetus on 13116.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 20m veetrass puurkaevust elamuni ja paigaldatakse vee pumpamiseks vajalikud seadmed ja vee puhastusseadmed.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

6. Veljo Heinmets – „Mõisa talu puurkaevu rajamine Kudani külas“
Projekti kogumaht on 27600.- krooni, millest toetus on 18400.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

7. Kaljo Heinmets – „Madase talu puurkaevu rajamine Kudani külas“
Projekti kogumaht on 27600.- krooni, millest toetus on 18400.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

8. Ivo Amberman - „Tiigi talu salvkaevu puhastamine ja pumba paigaldamine Sutlepa külas“
Projekti kogumaht on 9200.- krooni, millest toetus on 6133.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks puhastatakse programmi toetusel olemasolev salvkaev setetest ja paigaldatakse uus veepump.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

9. Maie Pihlak – „Kraisase talu puurkaevu rajamine Elbiku külas“
Projekti kogumaht on 27600.- krooni, millest toetus on 18400.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

10. Andres Õunmaa - „Neendruse talu puurkaevu rajamine Paslepa külas“
Projekti kogumaht on 26880.- krooni, millest toetus on 17920.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

11. Erik Hanson – „Villa-Hansoni talu joogivee kvaliteedi parandamine Elbiku külas“
Projekti kogumaht on 45008.- krooni, millest osaline toetus on 16575.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel veepuhastusfiltrid.
Projekti algus on juuli 2010 ja lõpp juuni 2011.

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

Noarootsi Vallavalitsuse 10.08.2009 a. korraldusega nr.144 rahuldati järgmised hajaasustuse veeprogrammist toetuse soovijate taotlused:

1. Margareta Zarenz - "Pelmase talu puurkaevu rajamine Sutlepa külas"
Projekti kogumaht on 55940.- krooni, millest toetus on 37256.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel 22m sügavune puurkaev ja paigaldatakse pump.
Projekti algus on august 2009 ja lõpp juuli 2010.

2. Alar Uus - "Ambrosi talu joogivee kvaliteedi parandamine Saare külas"
Projekti kogumaht on 27511.- krooni, millest toetus on 18322.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel rauaeraldusfilter.
Projekti algus on august 2009 ja lõpp juuli 2010.

3. Aino Klopman - "Andruse-Urbase talu veetrassi rajamine Tahu külas"
Projekti kogumaht on 28700.- krooni, millest toetus on 19114.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel olemasolevast puurkaevust veetrass elamuni ja paigaldatakse vastavad seadmed.
Projekti algus on august 2009 ja lõpp juuli 2010.

4. Tarvo Stint – "Sarapiku talu puurkaevu rajamine Paslepa külas"
Projekti kogumaht on 67400.- krooni, millest toetus on 40370.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustatuse parandamine, milleks rajatakse programmi toetusel ca 25m sügavune puurkaev ja paigaldatakse vee pumpamiseks vajalikud seadmed.
Projekti algus on august 2009 ja lõpp juuli 2010.

5. Indrek Roomäe – "Erkuse talu joogivee kvaliteedi parandamine Österby külas"
Projekti kogumaht on 41685.- krooni, millest toetus on 27762.- krooni
Projekti eesmärk on majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel rauaeraldusfilter ja veepehmendusfilter.
Projekti algus on august 2009 ja lõpp juuli 2010.


Lääne maakonda jõuab kvaliteetsema joogivee programm

Hajaasustuse veeprogrammist võivad abi puhtama joogivee kättesaamiseks taotleda, nagu programmi nimes ka kirjas on, hajaasustuspiirkondades elavad inimesed. See tähendab, et seda abi ei saa kasutada linnades, alevites ega alevikes ning seaduse alusel kehtestatud planeeringutes määratletud tiheasustusaladel, samuti kompaktse hoonestusega aladel, kus püsivalt elab üle 50 inimese ning piirkondades, kus on toimiv või kavandatav ühisveevärk.

Riigieelarves on veeprogrammi läbiviimiseks 2008. aastal ette nähtud 33 miljonit krooni, millest Lääne maakonnale on eraldatud 2 miljonit. Abikõlbulikud kulud jagunevad programmi kohaselt kolmeks võrdseks osaks: riigi, omavalitsuse ja kasusaaja ehk taotluse esitaja enda vahel. Taotlusi võivad esitada nii füüsilised isikud, kes rahvastikuregistri andmete alusel elasid taotlusjärgses omavalitsuses hiljemalt 01.01.2008 kui ka MTÜd ja sihtasutused, mille asukohajärgne aadress asub taotlusjärgses omavalitsuses. Viimaste põhikirjaliste tegevuste hulka peab kuuluma oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine. Taotlusi võivad esitada needki MTÜd, kes täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid.

Toetatakse vaid hooneväliseid töid
Veeprogrammist toetatakse puur- ning salvkaevude ehitamist ja puhastamist ning joogiveetorustiku ehitamist kaevust majja või ka rekonstrueerimistöid. Samuti kuuluvad abikõlbulike kulude hulka kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega. Oluline on teada, et joogiveetorustiku ehitamiseks saab abi vaid siis, kui puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31.07.2001.a. määruses nr 82 äratoodud nõuetele. Samas tuleb silmas pidada, et toetatakse ainult hoonetevälise joogiveesüsteemi rajamisega seotud tegevusi – majasisene torustik tuleb välja ehitada oma kulu ja kirjadega.

Esitada tuleb mitmeid dokumente
Taotlus tuleb esitada taotlusvormil ja see peab sisaldama järgmisi kohustuslikke dokumente: projekti eelarve, oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (omakäeline garantiikiri), ehitusluba (seda eeldab uue puurkaevu projekt) või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek. Samuti peab olema esitatud dokument veeanalüüsi kohta, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine või joogiveetorustiku rajamine olemasolevast puurkaevust. Veeanalüüsi tegemiseks tuleb kohale tellida vastava koolituse läbinud spetsialist. Juhul, kui rajatav veesüsteem läbib mitut kinnistut, on tuleb lisaks esitada vastavate kinnistute omanike kirjalik nõusolek. Puurkaevu rajamisel tuleb lisada kehtiv hinnapakkumus, muude tegevuste puhul hinnakalkulatsioonid või kehtiv hinnapakkumus.

Toetuse suurus
Toetuse alus on põhjendatud eelarve. Toetuse suurus ei või olla suurem kui 2/3 (1/3 riigilt ja 1/3 omavalitsuselt) projekti abikõlblikest kuludest. Seega taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering kokku peab moodustama vähemalt 1/3 projekti abikõlblikest kuludest. Kuni 10% projekti abikõlblikest kuludest võivad moodustada uuringute, projekteerimise ja vee analüüside kulud. Programmi toetused eraldatakse tagastamatu abina ja ühe majapidamise jaoks saab toetust eraldada vaid üks kord. Toetust veesüsteemide rajamiseks saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele – see tähendab kohtadesse, kus on maja või saun juba olemas. Enesestki mõista ei või veesüsteemi rajada ebaseadusliku ehitise juurde -see peab olema kantud ehitusregistrisse ja selle kohta peab olema väljastatud kasutusluba.

Taotluse menetlemine
Taotlus tuleb esitada taotlusjärgsele kohalikule omavalitsusele paberkandjal allkirjastatult. Selle menetlemise tähtaeg on maksimaalselt 30 tööpäeva taotluste esitamisest alates. Kui taotluse kontrollimisel avastatakse puudusi või ebatäpsusi, siis teavitatakse sellest taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Menetlustähtaeg pikeneb selle aja võrra.
Kohalik omavalitsus moodustab taotluste menetlemiseks komisjoni. Komisjon hindab taotlusi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koostatud hindamisjuhendi alusel ja moodustab pingerea. Arvesse võetakse kasusaajate hulk, sh kuni 18-aastaste lastega perede liikmete arv ja teiste kohaliku omavalitsuse poolt eelistatava sihtrühma hulka kuuluvate pereliikmete arv (näiteks sügava liikumispuudega isikud, teatud piirkondade/külade elanikud, üksikud vanurid, oskustööjõud vms.
Juhul kui taotlust ei rahuldata, võib järgmises taotlusvoorus toetuse saamiseks soovi korral esitada uue taotluse.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on ära toodud regionaalministri 30.04.2008 käskkirjas nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on kättesaadav EASi kodulehel http://www.eas.ee/?id=4115, Lääne maavalitsuse veebilehel http://lmv.ee ja vallavalitsuste kodulehtedel.
Lääne maakonnas kuulutatakse veeprogramm avatuks 15. juulil ja taotluste vastuvõtmise viimane päev on 15. september.

Ülle Jaansalu
programmi maakondlik koordinaator
Ulle.Jaansalu(at)lmv.ee
Tel 47 25 617
53 432 237


Viimati uuendatud: 02.08.2011
webmaster: